Byłeś uczestnikiem kolizji lub wypadku samochodowego i Twój pojazd został uszkodzony? W przypadku, gdy jesteś osobą pokrzywdzoną, masz prawo otrzymania samochodu zastępczego z OC sprawcy! Zobacz, w jakich sytuacjach Ci przysługuje, a kiedy nie będziesz mógł go dostać. Sprawdź, jak długo będziesz miał możliwość poruszania się zastępczym autem z OC.

Samochód zastępczy z OC sprawcy – kto może go otrzymać?

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obligatoryjnym, a jego skala została określona w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. Zadziała on wówczas, gdy kierowca pojazdu wyrządzi szkodę osobową lub rzeczową podczas prowadzenia samochodu, wysiadania lub wsiadania, rozładunku lub załadunku , postoju lub garażowania czy zatrzymania.

Zapamiętaj, że obowiązkowa polisa OC zapewnia odszkodowanie tylko stronie, która nie zawiniła i to ona może otrzymać samochód zastępczy z OC. Więc jeśli to Ty jesteś sprawcą wypadku, a Twój pojazd doznał poważnych zniszczeń, samochód zastępczy z OC sprawcy nie będzie Ci przysługiwać.

Samochód zastępczy z OC sprawcy może przysługiwać zarówno na użytek własny, jak i służbowy – gdy uszkodzony pojazd był przeznaczony do działalności gospodarczej. Nie może być to jednak samochód wyższej klasy niż ten, który został uszkodzony.

W jakich sytuacjach przysługuje nam samochód zastępczy z OC sprawcy?

Pojazd zastępczy z OC można otrzymać w przypadku drobnej stłuczki, gdy dochodzi do uszkodzenia częściowego, ale też po poważnym wypadku, gdy auto jest niekompatybilne i nie nadaje się do dalszej jazdy.

Szkoda całkowita następuje w chwili, w której przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku albo nie jest możliwe, albo ma związek z nadmiernymi kosztami lub trudnościami. Z kolei szkodę częściową rozumie się takie niesprawności, które podlegają naprawie.

Warto również zapamiętać, że prawo do otrzymania samochodu zastępczego z OC nie jest zależne od możliwości korzystania przez poszkodowanego z komunikacji miejskiej. Nie przysługuje ono jednak osobie, która jest w posiadaniu drugiego auta, z którego może korzystać w zastępstwie.

Auto zastępcze z OC sprawcy – na jak długo można je dostać ?

Pojazd zastępczy z OC sprawcy należy się poszkodowanemu zarówno w sytuacji szkody całkowitej, jak i częściowej. Różnicą są jednak okresy, na które samochody są przyznawane.

  1. W momencie szkody całkowitej z samochodu zastępczego z OC jest możliwość korzystania od dnia wypadku do momentu, w którym poszkodowany będzie w stanie zakupić nowe auto. Niemniej jednak jeśli będzie to trwało zbyt długo, poszkodowany będzie zmuszony udowodnić towarzystwu ubezpieczeniowemu, że nie da rady nabyć właściwego pojazdu za nabyte odszkodowanie. W takim przypadku ubezpieczyciel nadal będzie pokrywał wynajem auta zastępczego.

2. W przypadku, gdy dojdzie do szkody częściowej, poszkodowany uzyskuje pojazd zastępczy z OC na okres od dnia wypadku do zakończenia naprawy. W czas ten wchodzą już oczekiwania na: przyjęcie zgłoszenia szkody przez ubezpieczyciela, kosztorys, zamówione części, naprawę i odbiór pojazdu.

Pamiętaj, by nigdy nie zaniedbywać opłacania składek OC. Jeśli twierdzisz, że są zbyt wysokie, staraj się poszukaj innego towarzystwa ubezpieczeniowego, które będą w stanie zaoferować Ci korzystniejszą ofertę. Jeśli chcesz chronić swój samochód również w przypadku szkody, której to Ty byłeś sprawcą, wyszukaj polisy łączącej OC i AC.