Regres ubezpieczeniowy - co to jest?

Ubezpieczyciel może wymagać rekompensaty kosztów, jakie poniósł w czasie likwidacji szkody od sprawcy. Właśnie w takich momentach możemy mówić o regresie ubezpieczeniowym. Czym on dokładnie jest? Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Roszczenie zwrotne – zwane inaczej regresem OC, to żądanie zwrotu kosztów, jakie zostały poniesione przez ubezpieczyciela. Roszczenie to  kierowane jest do sprawcy wypadku. 

Rozróżniamy dwa rodzaje roszczenia – zależne są one od faktu, kto jest winny szkodzie:

  • regres właściwy – inaczej zwany typowym – to sytuacja, w czasie której sprawca wypadku to osoba trzecia
  • regres niewłaściwy – zwany także nietypowy. Występuje kiedy to my jesteśmy sprawcami wypadku.

Co warto wiedzieć

W przypadku wymagania od nas poniesienia kosztów, zawsze mamy prawo do negocjacji wysokość należności, z ubezpieczycielem. Powinniśmy to zrobić szczególnie w chwili, gdy winna jest także druga strona. Osoby będące w ciężkiej majątkowej sytuacji, mogą wnioskować także o umorzenie odsetek.