Konsekwencje wynikające z braku karty pojazdu

Karta pojazdu nie jest nam niezbędna w życiu codziennym. Tą jednak należy posiadać – to tzw. DNA każdego zarejestrowanego pojazdu. Co zrobić w momencie utraty karty i jakie mogą być tego konsekwencje? Podpowiadamy!

Konsekwencje

Dokument, którego zazwyczaj nie wozimy przy sobie, powinien leżeć bezpiecznie w naszym domu, obok innych dokumentów. Bowiem może być niezbędny w kilku przypadkach – m.in w sytuacji urzędowego załatwiania spraw, związanych z pojazdem. 

Brak karty pojazdu może skutkować:

 • brakiem możliwości zarejestrowania auta
 • brakiem możliwości wykonania usług administracyjnych w Wydziale Komunikacji
 • utrudnieniami w wyrobieniu wtórnika dokumentu
 • brakiem możliwości poznania pełnej historii samochodu

Kiedy niezbędny będzie duplikat karty?

Ten może się okazać rozwiązaniem w momencie zgubienia lub kradzieży karty pojazdu. Wydawany jest on przez starostwo powiatowe. Usługa ta jest płatna – to koszt 75 zł. Realizowana jest za sprawą pisemnego wniosku właściciela pojazdu.

Wnioskowanie o duplikat 

 • wypełnienie i złożenie wniosku, o wydanie duplikatu karty pojazdu
 • podpisanie oświadczenia
 • przygotowanie dokumentów: dowodu rejestracyjnego i polisy OC
 • w niektórych wypadkach: sporządzenie zaświadczenia, potwierdzającego informacje z karty pojazdu
 • dokonanie opłat: 

75 zł – karta pojazdu

Karta pojazdu nie jest nam niezbędna w życiu codziennym. Tą jednak należy posiadać – to tzw. DNA każdego zarejestrowanego pojazdu. Co zrobić w momencie utraty karty i jakie mogą być tego konsekwencje? Podpowiadamy!

Konsekwencje

Dokument, którego zazwyczaj nie wozimy przy sobie, powinien leżeć bezpiecznie w naszym domu, obok innych dokumentów. Bowiem może być niezbędny w kilku przypadkach – m.in w sytuacji urzędowego załatwiania spraw, związanych z pojazdem. 

Brak karty pojazdu może skutkować:

 • brakiem możliwości zarejestrowania auta
 • brakiem możliwości wykonania usług administracyjnych w Wydziale Komunikacji
 • utrudnieniami w wyrobieniu wtórnika dokumentu
 • brakiem możliwości poznania pełnej historii samochodu

Kiedy niezbędny będzie duplikat karty?

Ten może się okazać rozwiązaniem w momencie zgubienia lub kradzieży karty pojazdu. Wydawany jest on przez starostwo powiatowe. Usługa ta jest płatna – to koszt 75 zł. Realizowana jest za sprawą pisemnego wniosku właściciela pojazdu.

Wnioskowanie o duplikat 

 • wypełnienie i złożenie wniosku, o wydanie duplikatu karty pojazdu
 • podpisanie oświadczenia
 • przygotowanie dokumentów: dowodu rejestracyjnego i polisy OC
 • w niektórych wypadkach: sporządzenie zaświadczenia, potwierdzającego informacje z karty pojazdu
 • dokonanie opłat: 

75 zł – karta pojazdu

0,50 zł – opłata ewidencyjna